Zajęcia otwarte u Kangurów

19 listopada grupa Kangurki gościła na zajęciach otwartych swoich rodziców i babcie, którzy mogli obserwować swoje pociechy jak funkcjonują w grupie rówieśniczej.

19 listopada grupa Kangurki gościła na zajęciach otwartych swoich rodziców i babcie, którzy mogli obserwować swoje pociechy jak funkcjonują w grupie rówieśniczej.
Tematem tegorocznych zajęć otwartych była „Kosmiczna przygoda”. Na początku spotkania dzieci przywitały gości jesienną piosenką o „Kasztankach”, a następnie razem utrwaliliśmy informacje o kosmosie poznane dzień wcześniej na zajęciach. W dalszej części przedszkolaki dzieliły na sylaby nazwy planet oraz próbowały dopasować kartoniki z nazwami planet do odpowiedniego miejsca na ilustracji przedstawiającej Układ Słoneczny.
Następnie p. Marysia zaprosiła dzieci do opowieści ruchowej, podczas której naśladowaliśmy ruchem przygotowania astronauty do lotu w kosmos. Po dotarciu na nieznaną planetę przedszkolaki musiały poruszać się po sali – planecie zgodnie z tempem słyszanej muzyki.
W następnej kolejności na dzieci czekało spotkanie z Kosmoludkiem, który porozumiewał się tylko „kosmicznym językiem”. Przedszkolaki miały za zadanie zrozumieć język Kosmoludka oraz odpowiedzieć na jego pytanie. Na koniec dzieci rozwiązały ćwiczenie w kartach pracy przygotowane przez kosmicznego przyjaciela.
W dalszej części spotkania do zabawy zostali zaproszeni rodzice i babcie dzieci. Wspólnie zatańczyliśmy Kosmo Dance, a potem przedszkolaki z najbliższymi przygotowały kosmiczne prace plastyczne, które teraz zdobią naszą szatnię.
Dziękuję rodzicom i babciom za udział w spotkaniu i już zapraszam na wiosnę, na ostatnie nasze wspólne zajęcia.
Maria Zielińska19 listopada grupa Kangurki gościła na zajępociechy jak funkcjonują w grupie rówieśniczej.ciach otwartych swoich rodziców i babcie, którzy mogli obserwować swoje 

 

Tematem tegorocznych zajęć otwartych była „Kosmiczna przygoda”. Na początku spotkania dzieci przywitały gości jesienną piosenką o „Kasztankach”, a następnie razem utrwaliliśmy informacje o kosmosie poznane dzień wcześniej na zajęciach. W dalszej części przedszkolaki dzieliły na sylaby nazwy planet oraz próbowały dopasować kartoniki z nazwami planet do odpowiedniego miejsca na ilustracji przedstawiającej Układ Słoneczny.

Następnie p. Marysia zaprosiła dzieci do opowieści ruchowej, podczas której naśladowaliśmy ruchem przygotowania astronauty do lotu w kosmos. Po dotarciu na nieznaną planetę przedszkolaki musiały poruszać się po sali – planecie zgodnie z tempem słyszanej muzyki.

W następnej kolejności na dzieci czekało spotkanie z Kosmoludkiem, który porozumiewał się tylko „kosmicznym językiem”. Przedszkolaki miały za zadanie zrozumieć język Kosmoludka oraz odpowiedzieć na jego pytanie. Na koniec dzieci rozwiązały ćwiczenie w kartach pracy przygotowane przez kosmicznego przyjaciela.

W dalszej części spotkania do zabawy zostali zaproszeni rodzice i babcie dzieci. Wspólnie zatańczyliśmy Kosmo Dance, a potem przedszkolaki z najbliższymi przygotowały kosmiczne prace plastyczne, które teraz zdobią naszą szatnię.

 

Dziękuję rodzicom i babciom za udział w spotkaniu i już zapraszam na wiosnę, na ostatnie nasze wspólne zajęcia.

 

Maria Zielińska